Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska
bibliotekanwl.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP

Deklaracja Dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska


Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatynego. Zmiany są wprowadzane sukcesywnie dla starszych grafik.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-08.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 8 października 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-29 (jest to pierwszy formalny przegląd). Trzecia iteracja przeglądu dostępności dokonana została w dniu 2024-03-29 i zakończona stosownym oświadczeniem z tego przeglądu. Dokonując oceny dostępności cyfrowej kierowano się informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej.

 

 

Standardy dostępności

 • W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Serwis zapewnia obsługę zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.
 • Dla osób z trudnością ruchową serwis posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB, nawigacja za pomocą klawisza TAB i strzałek kierunkowych, a także nawigacja za pomocą klawiszy strzałek kierunkowych i klawisza ENTER.
 • Serwis wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Serwis umożliwia zastosowanie podwyższoneg kontrast (czarne tło, białe i żółte litery).
 • Serwis dostępny jest również w wersji tekstowej strony.
 • Serwis umożliwia powiększenia, zmniejszenia i powrotu do wielkości standardowej liter na stronie. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (- A +) umieszczonych na górze ekranu.
 • Serwis wyposażony jest w mapę strony.
 • Serwis oferuje fokus wokół elementów nawigacyjnych.
 • Serwis posiada wyszukiwarkę treści na stronie.
 • Serwis umożliwia wydruk swoich podstron oraz wpisów, a także pobrania ich treści, poprzez umieszczenie ikon wydruku i pobrania w formacie PDF artykułów strony.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki, czy przyciski) mają wyraźne oznaczenie (podkreślenie, a w wersji wysokiego kontrastu posiadają kolor zółty).
 • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Cykman ( koordynator dostępności).

Adres poczty elektronicznej ankacykman@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48 59) 861 21 13 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Główny Biblioteki Publicznej Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (ul. Lęborska 20) - z powodu planowanego remontu/przebudowy/budowy od czerwca 2022 r. budynek biblioteki znajduję się w miejscu tymczasowym na ulicy Grunwaldzkiej 6 (stare przedszkole).

Wejście główne do budynku znajduje się na parterze na poziomie gruntu. Wejście wąskie, uniemożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Jedna toaleta dla personelu i petentów. Brak zaplecza gospodarczego. W pomieszczeniach biblioteki wysokie progi wejściowe. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów bez wyróżnionych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Filia w Chocielewku (Chocielewko 25)

Lokal na wysokim parterze. Schody. Biblioteka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line. Zainstalowane oświetlenie zewnętrzne.

Filia w Janowicach (Janowice 7)

Lokal dwupoziomowy. Biblioteka na piętrze. Budynek nie posiada windy. Dla niepełnosprawnych dostępny tylko parter. Ułatwienia: drzwi dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pochylnia - wjazd z poziomu terenu. Obok budynku znajduje się parking dla petentów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i on-line.

Filia w Krępie Kaszubskiej (Krępa  Kaszubska 12)

Biblioteka znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Wejście do biblioteki z korytarza. Wejście do budynku po schodach. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i on-line.

Filia w Łebieniu (Łebień 93A)

Biblioteka znajduje się na parterze piętrowego budynku szkolnego. Wejście do biblioteki na poziomie gruntu. Nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i on-line.

Biblioteka w Pogorzelicach (Pogorzelice 35)

Biblioteka mieści się na parterze budynku wielofunkcyjnego (sklep, restauracja, mieszkania, świetlica wiejska). Prowadza do niej niewielkie schody. Biblioteka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów (nie oznaczony). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i on-line. Zamontowana balustrada przy drzwiach wejściowych do biblioteki.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

W bibliotekach prowadzona jest akcja "Książka do domu", polegająca na dostarczaniu książek osobom starszym i niepełnosprawnym.

 


Data publikacji: 08.10.2020 (14:01)Data aktualizacji: 29.03.2024 (10:22)
Osoba publikująca: Kamilla Knap-WrześniewskaOsoba modyfikująca: Kamilla Knap-Wrześniewska
Autor: Kamilla Knap-Wrześniewskaliczba wejść: 1474
29 mar 2024 (10:22)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
22 lip 2023 (10:33)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
22 lip 2023 (10:19)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
22 lip 2023 (10:16)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
17 lip 2023 (21:03)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
29 mar 2022 (23:21)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
29 mar 2022 (23:19)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
29 mar 2022 (23:09)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
29 mar 2022 (23:09)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
29 mar 2022 (23:08)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 mar 2021 (20:44)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 mar 2021 (20:43)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 mar 2021 (20:42)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 mar 2021 (20:40)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:21)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:18)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:16)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:15)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:11)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:08)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:07)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:03)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:02)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (22:00)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:58)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:58)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:43)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:41)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:39)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:38)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:38)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:34)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:34)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:34)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:33)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:33)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:33)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:33)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:32)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:31)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:31)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (21:30)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (20:55)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (20:52)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (20:51)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
25 paź 2020 (20:50)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja Dostępności dla strony podmiotowej BIP
08 paź 2020 (14:01)Kamilla Knap-Wrześniewska»Deklaracja dostępności dla strony podmiotowej BIP

Przejdź do góry strony